• portada02
  • portada01
  • portada03

In Cal Ton you can hace different rooms to enjoy your meals. Contact us and we will inform you about our personalized menus as you might need.

Name:
Email:
Phone:
What are your needs?:

 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades seran incorporades en el fitxer “Restaurant Cal Ton”, el responsable del qual és l’empresa Artesania de Restauració, SL de Vilafranca del Penedès.

Top