• portada02
  • portada01
  • portada03

En Cal Ton disponemos de diferentes salas para que puedan disfrutar de vuestros ágapes. Contactad con nosotros y os informaremos de nuestros menús personalizados según vuestras necesidades.

Rellene sus datos y en breve contactaremos con vosotros.
Nombre y apellidos:
Correo electrónico:
Teléfono:
¿Que necesita?:

 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades seran incorporades en el fitxer “Restaurant Cal Ton”, el responsable del qual és l’empresa Artesania de Restauració, SL de Vilafranca del Penedès.

Arriba