Cal ton és quarenton

“20 años no es nada” diu un tango. Nosaltres afegim: ‘’y 40, menos’’. Durant quatre dècades passen moltes coses a qualsevol casa i si nosaltres n’haguéssim de destacar-ne alguna seria l’afecte rebut. I sí, confessem que tot sovint, qui més gaudeix a Cal Ton som nosaltres…

Cal ton és quarenton

“20 años no es nada” diu un tango. Nosaltres afegim: ‘’y 40, menos’’. Durant quatre dècades passen moltes coses a qualsevol casa i si nosaltres n’haguéssim de destacar-ne alguna seria l’afecte rebut. I sí, confessem que tot sovint, qui més gaudeix a Cal Ton som nosaltres…